STŘECHY

Nátěr střechy a okapů
Nátěr spodní ploch střechy a nosných konstrukcí.
Nátěr zkorodované střešní krytiny
Provedení nátěru střechy včetně vysokotlatého očištění podkladu, základního nátěru a vrchního provedení nátěru.
Nátěr odvodňovacích kanálů na střeše.
Nátěr okapů
Nátěr světlíků na střeše Pergamenky v Úvalech u Prahy
1