OCELOVÉ KONSTRUKCE

Nástřik transformátu v Opatovické elektrárně pro EGEM s.r.o.
Provedení nátěrů ok konstrukcí při výstavbě logistického centra
Nátěr ok při výstavbě skladovací haly
Nátěry zábradlí u divadla
Záložní zdroj tepla CZT EOP v Hradci Králové - Farářství- záložní zdroj tepla spalující zemní plyn a lehký topný olej o výkonu 45 MW
Očištění, základní a vrchní nátěr chráničky horkovodního potrubí přes vlečku v Semtíně
Nátěr ocelových oken na Pergamence v Úvalech u Prahy
Očištění a kompletní nátěrový system
Nátěr venkovního točitého schodiště.
Nátěr ocelové konstrukce při výstavbě záložního zdroje tepla
Nátěr zábradlí
Nátěr spodní části střechy a nosných prvků OK
Nátěry OK v masokombinátu
Nátěr venkovního potrubí
Nástřiky mobilních sil do Belgie pro firmu AGRESS - noční práce
Očištění vodním paprskem podkladu  a  nový nátěr na ok
Očištění tlakovou vodou a nátěr kotlů
Nástřik ok konstrukcí ve výrobě
Očištění a kompletní nátěrový systém na cisterny v areálu Opatovické elektrárny
1