Nátěr OK - záložní zdroj tepla

Lokalita: Hradec Králové

Realizace: 2004

Dodávka pro: Energis 92, s.r.o.

Záložní zdroj tepla CZT EOP v Hradci Králové - Farářství- záložní zdroj tepla spalující zemní plyn a lehký topný olej o výkonu 45 MW