KOMERČNÍ PROSTORY

Opravy a nátěry parkoviště obchodního centra

VIDEO Z AKCE
Kompletní malířské a natěračské práce při výstavbě obchodních prostor
Nátěry konstrukcí v oddělení zahrada
Kompletní malířské a natěračské práce při výstavbě bowlingového centra
Nátěr dveří rozvodny v Eurocentru
Malířské práce ve fitcentru
Malířské a natěračské práce při rekonstrukci prostor na autoservis
Kompletní přemalby za noc stěn a stropů z černé na bílou. !!!!
Malířské práce přes noc
Malířské práce - stropy chodeb v obchodním centru
Malířské práce - stropy chodeb v obchodním centru
Malířské práce při rekonstrukci a přestavbě sídla firmy.
Malby v barevném provedení.
Malířské práce VIP schodiště
Malby chodeb a schodišť v T MOBILU
1